รถเมล์มาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย556 มาช้ามาก ใช้ระยะเวบาในการรอนานเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมง ต่างกับรถเมล์สายปอ.84ที่ใช่ท่ารถเดียวกันมาแทบทุก20นาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ