อยากให้รถเปิดสัญญาณ gps

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้รถเปิดสัญญาณ gps สาย 37,20,21,140,141,142 เปิดดูจากใน app บอกว่ามีติดตั้ง บางทีเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวไม่เปิด

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ