ราคารถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากทราบว่าทำไมค่ารถแต่ละคันถึงไม่เท่ากันทั้งที่ก็สายเดียวกัน ระยะทางระหว่างแยกหัวยขวาง - แยกผังเมือง เคยนั่งที่ 13 บาท ณ วันนี้โดนเก็บ 15 บาท ปล.รถสีครีม-ส้ม

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอข้อมูลเพิ่มเติมสายรถ วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการและนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ