รถออกขวาไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมรอสายปอ.515ที่ป้ายตรงข้ามโรงพยาบาลเด็กก่อนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยมสรภูมิ ปลายทางลงศาลายา เวลาประมาณ21.15น. เลขข้างรถ 6-56070ออกขวาไม่รับผู้โดยสารซึ่งไม่กี่นาทีมีคันหลัง(6-55036) ตามมา ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมคันหน้าถึงออกขวาไม่รับผู้โดยสาร ผมเพิ่งลง522มารอ515 ก็ต้องการจะขึ้นคันแรกไม่ได้อยากจะรอขึ้นคันหลังครับ ผู้โดยสารโบกคันไหนก็ควรจะจอดไม่ใช่หรอครับ รบกวนช่วยปรับปรุง การให้บริการที่ดีกว่านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ