ปล่อยรถช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถสาย 62 ขาไปอนุสาวรีย์ มาเกือบจะ 2 ชั่วโมงแล้วดูใน gps เหมือนมีรถกำลังจะออก แต่ก็วิ่งออกนอกเส้นทาง และรถที่มาจากอนุสาวรีย์ ผ่านมา 7 คันแล้ว คืออะไรช่วยให้ความกระจ่างด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ