Gps รถเมล์ใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เปลี่ยนรถใหม่แล้ว ทำไมถึงไม่ทำการติดตั้ง gps สักที วันนึงต้องมานั่งรอรถ ทั้งๆไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ นานเป็นชั่วโมง 2 ชั่วโมง และควรเพิ่มจำนวนรถด้วย ขอบคุณค่ะ #104

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ