ชมเชยการปฏิบัติงาน พกส. รถ ปอ.145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พกส.ชาย อายุประมาณ 25-30 ไม่ทราบชื่อ หมายเลขข้างรถ 3-70471 ทะเบียนรถ 16-1924 พูดจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ และคอยบอกเส้นทางตลอดโดยไม่ต้องร้องขอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ