ทำไมค่าโดยสารไม่เท่ากันคะ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติก่อนขึ้นราคาค่าโดยสารสาย 76 ไป-กลับ ราคาเท่ากัน แต่พอขึ้นราคาแล้ว ค่าโดยสารไป-กลับ เส้นทางเดิมถึงไม่เท่ากันคะ (รถปรับอากาศสีขาวค่ะ)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการมิได้ให้ข้อมูลเดินทางจากไหนไปลงไหน จึงไม่สามารถแจ้งราคาค่าโดยสารให้ทราบได้ ทั้งนี้ ตารางอัตราค่าโดยสารมีติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน และผู้ใช้บริการสามารถขอตารางอัตราค่าโดยสารได้ที่ อีเมล์ 1348@bmta.co.th หรือสอบถามราคาค่าโดยสารได้ที่ สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราขการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ