คนขับ 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับ 515 ผู้ชาย วันที่ 31/05/25562 ช่วง 10 โมง ไม่ทราบชื่อ แต่เห็นเลขคือ 656091 กับ 131709 อยากขอชื่นชมมากค่ะ ตั้งแต่นั่ง 515ไปมหิดลมาหลายปี มีคนนี้บริการและพูดจาดีมาก ทักทายผู้โดยสารด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แนะนำเส้นทาง ขอชื่นชมมากๆ แล้วก็ดูอารมณ์ดีตลอด ขอชื่นชมจริงๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ