หน้าเพจควรปรับปรุงอย่างแรง.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การใช้งานหน้าเพจเข้าขั้นโบราณ ไม่เอื้ออำนวย การค้นหาสายรถเมล์เป็นไปด้วยความยากลำบาก ถ้าขนาดต้องรู้ต้นสายปลายสายรถเมล์ ก็คงไม่ต้องมาค้นหาข้อมูลล่ะ ปรับปรุงด้วย.

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ