ชมเชยพนักงานขับรถและเก็บเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้นั่งรถประจำทางสาย 204 ปลายทางเยาวราช พนักงานขับรถชื่อ บุญชิด บุญประคอง ขับรถได้นิ่มนวลและปลอดภัยโดยมีพนักงานเก็บเงินคอยประสานงานแจ้งการขึ้น-ลง ของผ็โดยสารให้ขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย จขอชมเชยในการทำหน้าที่ของพนักงานทั้งสอง ปล. ผู้โดยสารไม่ได้เป็นญาติกับพนักงานขับรถแต่นามสกุลเดียวกันโดยบังเอิญ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9850-7388

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ