ขอข้อมูลของรถประจำทางสาย 73, 73ก หน่อยนะครับผม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าผมจะนั่งจากสถานี "วัดปทุมวนาราม" (ข้าง ๆ Siam Paragon) เพื่อที่จะไปลงที่สถานี "ตลาดขวัญพัฒนา" ค่าโดยสารที่ถูกต้องคือเท่าไหร่ครับผม ขอบคุณนะครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 และ 73ก จากวัดปทุมวนารามไปลงตลาดขวัญพัฒนา ค่าโดยสารตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ราคา 20 บาท (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ