สาย37 เก็บค่าโดยสารเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
37 สาย37 หมาเยลเขรถ5-70064 เลขทะเบียนรถ 16-1319 คืออยากถามมากนะเก็บค่าโดยสาร20บาททั้งที่15บาท คือไรอะ นี่ขึ้นต้นสายบิ๊กซีบางปะกอก มาลงแจ้งร้อน15บาทปะ นี่มาเก้บ20คือไรอะ ก่อนขึ้นค่าโดยสารเก้บ13บาทเองเขาบอกว่าขึ้น2บาทไม่ใช่อ่อ นี่เก้บ7บาทเลยนะ และไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียว หลายคันละส่วนมากกระเป๋ารถเมล์วัยรุ่นอะ เป็นมากไหมอะ เก็บส่งๆอะ คิดวิเคราะห์บ้างอย่างเอาเปรียบประขสชนให้มาก นี่คือเลขตั๋ว 9535478. 20บาท หัดอบรมระยะทางบ้างนะค่ะ เห็นใจผู้โดยสารด้วย ขอร้อง อย่าเห็นแก่ตัว.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ