ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 63

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเช้าวานนี้ (7 พค.) เวลาประมาณ 9 โมงเช้า ผมขึ้นรถเมล์ครีมแดงสาย 63 จากหน้าพันธ์ทิพย์ไปลงม.เกษตรศาสตร์ พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อคุณกุลธิดา (ถ้าจำไม่ผิด) ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก พูดจาสุภาพอ่อนหวาน จึงอยากชมเชยและให้กำลังใจครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ