ตั๋วรายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าตั๋วรายเดือนยังคงจะมีจำหน่ายต่อไปหรือเปล่าครับ เห็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินบอกว่าจะยุติการจำหน่ายสิ้นเดือนมิถุนายน ผมอยากให้มีจำหน่ายต่อไป เพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก ขึ้นราคาสักพันนึงก็ยังคงจะซื้ออยู่นะครับ ถ้าอย่างไรตอบกลับมาทางอีเมล์จะขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ