ชื่นชมการให้บริการของพนักงานสาย 63

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (28 เมษายน 2562) กระผมได้ใช้บริการรถเมล์สาย 63 เลขข้างรถ 7-55091 จากบิ๊กซีสะพานควายไปยังซอยชินเขต 1 ครับ พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ น.ส.จันทร์จิรา มีจันทร์ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านตามกฎระเบียบ บริการสุภาพอ่อนน้อมคอยดูผู้โดยสารขึ้นลงรถอย่างปลอดภัย มีกาeรบอกป้ายถัดไปตลอดเส้นทาง และปฎิบัติตามหลักการที่ถูกต้องครับ ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ