ขึ้นค่าโดยสารโหด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถใหม่ สาย 23 จากเดิมนั่ง กิ่งเพชร นางเลิ้ง 11 เป็น 15 ยังพอทน แต่ จากกิ่งเพชร เทเวศร์ 11 เป็น 20 ......บ้าไปแล้ว

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่ารถเอ็นจีวีสีฟ้ารุ่นใหม่ จากเดิมเริ่มต้นที่ 11-23 บาท ตามระยะทางปรับเป็นระยะ 4 กม.แรก 15 บาท 4-16 กม. 20 บาท จาก 16 กม.ไป 25 บาท กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ