ติดกล้องcctv และ led เพิ่มให้ทุกคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จริงๆแล้ว รถเมล์รุ่นเก่ามีcctv กะจอ คันเว้นคัน คือติดไม่หมดทั่วจากที่สังเกต อยากให้ติดตั้งครบทุกคัน เพื่อความปลอดภัยชีวิตพนักงานกะผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ