รอรถ ปอ ๕๑๑ ทางด่วนรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่พักอยู่สะพานขาว ไปทำงานสุขุมวิท ๑๐๑/๑ รอรถ ปอ.๕๑๑ ทางด่วน นานมากๆ ทำไมรถ ปอ.๒๓ รถแอร์วิ่งขึ้นทางด่วนลงบางนาทุกคัน ขอรถ ปอ.๒๓ ลงออกสุขุมวิท๖๒ แทน หรือขอเพิ่มรถ ปอ.๕๑๑ ด่วนให้มากกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ