รถขสมก สาย 37 เดินรถติดๆกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือสังเกตหลายครั้งแล้ว มา 2-3 คันติด แล้วทำให้รถเมล์ขาดระยะ คันหลังที่มาคนโดยสารแน่นมาก ทั้งช่วงเวลาเช้าก่อนเข้างาน และช่วง 17.00 น. จากโบ๊เบ๊ไปบางปะกอก มาทำไมติดกัน 3 คัน เหมือนไม่อยากรับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ