ปอ.145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เปิดเพลงอีสาน ทุกคัน. เข้าใจนะ ว่าพวกเอ็งลาว แต่ช่วยไปเปิดฟังที่บ้านเอ็งได้ไหม พวกอีสาน ไม่ค่อยมีมรรยาท อยู่แล้ว แต่เมื่ออยู่ที่สาธารณะ ควรควบคุมความถ่อยหน่อย ขออภัยที่บางคำไม่สุภาพ แต่รำคาญแล้ว สำหรับองค์กรนี้ แจ้งร้องเรียนไปไม่มีอะไรดีขึ้น เวปนี้ก็เหมือนกัน แม่ง copy ตอบ แต่ไม่แก้ไรเลย

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว และได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมตักเตือนพนักงาน ให้เปิดเพลงในระดับเสียงที่อยู่ในความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ