รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย556 เป็นเวลา40นาทียังไม่มา..ทั้งที่มีรถเข้าท่ารถตลอด..จะทำงานกันรึเป้าค่ะ..กับีถสายนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ