รถเมส์าย13ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.33น. บริเวณหลังสวนสุมที่จะเลี้ยวขวาไปสน. รถเมล์สาย 13 หมายเลขรถ 3 ตัวท้าย 358 ไม่ยอมชิดซ้ายเพื่อจอดป้าย แต่กลับชิดขวา แล้วให้ผู้โดยสารวิ่งข้ามถนนไปขึ้นรถ ซึ่งเวลานี้รถเยอะ แล้วรถก็วิ่งเร็ว สาย13 เป็นแบบนี้หลายครั้ง ถ้าเกิดอุบัติเหตขึ้นมาอยากจะทราบว่าคนขับรถ หรือหน่วยงานจะรับผิดชอบไหวมั้ย ถ้าคนขับไม่มีใจจะขับรถรับผู้โดยสาร ซึ่งเป็นงานของคุณ คิดแต่เห็นไฟเขียวแล้วจะรีบไปเพื่อเข้าอู่อย่างเดียว ก็ออกไปทำอย่างอื่นเถอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ