รถเมล์สาย180

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย180 เลขรถ 4-40379 วิ่งขวาไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร 2คันติดเลย คันแรกยกให้เพราะผมยังไม่ถึงป้ายรถเมล์ดีแต่คันที่2โบกแต่ไกลไม่ยอมจอดเพราะวิ่งขวา คือเส้นบางนาถ้าไม่มีคนลงจะไม่จอดใช่มั้ยถามคนขับไปขับรถทัวร์วิ่งต่างจังหวัดมั้ยจะได้วิ่งยาวๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ