ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 536 คุณธนาวดี ทองก้อน ให้บริการผู้โดยสารดีมาก เข้าใจว่าผู้โดยสารไม่ทราบเส้นทาง จึงได้คุยโทรศัพท์กับญาติผู้โดยสารเพื่ออธิบายทางว่าหลังจากลงรถที่ปากน้ำแล้ว ต้องเดินทางอย่างไรต่อ มีหัวใจแห่งการบริการดีมาก ขอชื่นชมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ