รถ ปอ.139 ไม่จอดป้ายค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 6.20 น. รถปอ.139 ไม่จอดป้ายพันทิพย์ มีคนยืนรอเยอะ วิ่งตาม โบกรถก็แล้ว ก็ยังไม่จอดค่ะ ตกรถ ไปทำงานไม่ทัน สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ