สาย 207 ทำไมย้ายจุดรับส่ง ที่ม.ราม 2 ครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 207 ทำไมย้ายจุดรับส่ง ที่ม.ราม 2 ครับเดินไกลมาก บางทีรอนาน ต้องนั่งสายอื่นมารอขึ้นตรงป้ายบางแก้วแทน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ