107

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์บริการดีแต่แย่ตรงที่เปิดประตูค้างไว้นานมากทั้งๆที่ยังไม่ถึงป้ายให้จอด แถมควันรถและฝุ่นยังเข้ามาในรถอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการอบรมแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ