รถเมล์สาย 72 ทะเบียน 12-0736 ควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 72 ทะเบียน 12-0736 ควันดำ ควรแก้ไขก่อนควรแก้ไขก่อนนำมาวิ่งอีก

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ