16 ไม่จอดรับผู้โดยสาร้้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 4/2/19. เวลา 08.50 สาย16 ผู้หญิงขับ ไม่ทราบทะเบียน รถแอร์สีเหลืองผ่านป้ายโยธินเก่า ขาไปนน เรียกแล้วไม่จอด เห็นผู้โดยสารมีคนเดียว เลยไม่จอด หรือสายตามีปัญหามองไม่เห็นหรือคะ หลายครั้งแล้วกับสายนี้ เห็นคนน้อยไม่จอด ทีหลังติดป้ายเรยค่ะถ้าไม่รับจะได่ไม่ต้ิงยืนโบกให้เมื่อยแขน ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ