129 รถแอร์ คนยังขึ้นไม่เสร็จ จะรีบออกรถไปไหน ตกรถจนได้ ถ้าบาดเจ็บใครจะรับผิดชอบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียน 129 รถแอร์ ทะเบียนหน้าจะประมาณ 12-5115 เวลาประมาณ 05.50 น. รีบออกรถทั้งที่ผู้โดยสารยังไม่ขึ้นรถ ถ้าเกิดบาดเจ็บเพราะความรีบร้อนของคนขับใครจะรับผิดชอบ ฝากรายงานผลการติดตามด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ