สาย 555

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คิดว่าน่าจะเพิ่มรถให้มากขึ้น รอรถนานมากๆ ช่วง3-4 โมงเย็น รอจนเพลีย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปล่อยรถจัดสรรรถให้เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.