ช่วยเพิ่มรถเมล์ตรงข้าม airportlink ลาดกระบังได้ไหม!?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ