ของหาย บนรถเมล์สาย 510 วันที่ 23/10/2561

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นาฬิกา Xiaomi band2 หาย โปรดติดต่อ 0820579422

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรถสาย 510หากพบเห็นจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ