114 จะออกจากอู่พระราม5ตอนไหนหรอครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเป็นชั่วโมง

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วและฃอเรียนให้ทราบว่า สาย 114คันแรกออกจากอู่พระราม5เวลา04.30 น และคันสุดท้าย ออกจากอู่พระราม5 เวลา22.00น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ