40 ไม่จอดป้ายเพลินจิต

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
40 แอร์ ไม่รับคนที่ป้ายรถเมย์ตรงเพลินจิต คือคนเขาก็รอนานปะ แล้วคือไรขี่ผ่านไปเลยทั้งๆที่คนในรถไม่เต็ม ที่ว่างตั้งเยอะ แล้วคนที่เขารอตั้งนาน เขาก็ต้องเย็นกว่าเดิมแล้วกว่าจะถึงบ้านต้องมานั่งทนรถติด แทนที่จะได้กลับไวตั้งแต่แรก บริการให้มันดีหน่อย

เรียน ผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการสายที่ 40 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการส่งเรื่องถึงผู้ประกอบการให้อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ