ช่วยขยายเวลาเดินรถ ปอ. 505

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยขยายเวลาเดินรถ ปอ.505 จากปากเกร็ด ไปสวนลุมพินี เที่ยวสุดท้าย จากปากเกร็ด 4 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่มครึ่ง หรือ 5 ทุ่ม ก็ได้ครับ ใช้บริการรถเมล์สายนี้ ทุกวัน แต่เวลาเลิกงานดึกๆ ลำบากมาก ไม่มีรถกลับเลย จากปากเกร็ด ถือว่าช่วยประชาชนตาดำๆ คนหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ