สอบถามสายรถเมล์ทุกสายที่ผ่านหน้าม.รามคำแหง (ราม1)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1.สายรถเมล์ไปหน้าม.รามมีทั้งหมดกี่สาย 2.มีสายอะไรบ้าง 3.เฉลี่ย1วันรถเมล์สายนึงจะวิ่งกี่รอบ ห่างกันรอบละประมาณกี่นาที 4.ชม.เร่งด่วนก็จัดรถแบบนี้หรอคะ 5.เวลา 07.00-09.00 หรือชม. เร่งด่วนส่วนใหญ่แต่ละสายจะวิ่งกี่คัน แต่คันละห่างกันกี่นาที 6.มีรถเมล์สายที่ทับซ้อนเส้นทางกันเยอะไหมช่วงถนนรามคำแหง 7.มีสายอะไรบ้างคะที่ทับซ้อน 8.สายที่มาบ่อยๆหน้ารามมีสายอะไรบ้างคะ รบกวนตอบด้วยนะคะพอดีหาข้อมูลทำรายงานอยู่ค่ะ ขอบคุุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ รถประจำทางองค์การที่ผ่านหน้า ม.รามคำแหง มีสายรถดังนี้ สาย 22 36ก 60 71 93 137 168 207 501 รถเอกชนรวมบริการที่ผ่านหน้า ม.รามคำแหง มีสายรถ ดังนี้ 40 58 92 99 113 115 122 126 182 จำนวนรอบวิ่งและระยะห่างของแต่ละสายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และสภาพการจราจรของเส้นทางเดินรถแต่ละสาย ซึ่งแผนการปล่อยเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00 น. ของแต่ละสายรถไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณรถประจำการของแต่ละสาย และจำนวนผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถของแต่ละสายที่ผ่านหน้า ม.รามคำแหง สามารถทำหนังสือขอข้อมูลได้ที่สำนักบริหารการเดินรถ ฝ่ายเดินรถองค์การ สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ