ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางหมายเลข 205 เลขตัวรถ 4-80355 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามวัดช่องลม เมื่อวันที่4/10/2561 เวลาประมาณ17.55 น. โดย พนง.ขับรถโบกมือไม่รับผู้โดยสาร แต่จอดเลยป้ายไปเพื่อปล่อยผู้โดยสารลง เท่าที่สังเกตไม่พบว่ารถมีปัญหาแต่อย่างไร จึงไม่ทราบสาเหตุของการไม่จอดผู้โดยสารครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ