เกษตรนวมินทร์ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามรถเมล์จากเกษตรนวมินทร์ ไปมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะ ว่ามีสายไหน แล้วขากลับต้องขึ้นตรงไหน สายไหนคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ