รถเมล์สาย 543ก รถน้อย+ปล่อยรถช้า?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เสียเวลากับการรอรถเมล์สาย 543ก เป็นชั่วโมงในช่วงเย็น ถึงจะไม่ใช่เวลาเร่งด่วนแต่คนก็จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนค่ะ รอนานมาก เป็นบ่อยมาก จะโทรสอบถามทางอู่ก็ติดต่อโอปเรเตอร์ไม่ได้ ผู้ใช้บริการเสียเวลามากค่ะ นานตลอด ช้าตลอดไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเลย สงสัยเวลาการปล่อยรถและจำนวนรถที่มีค่ะ หากสาย543ก ต้องเจอกับรถติดจึงทำให้รถขาดระยะ? หรือคนน้อย คนไม่เต็ม ขาดทุน? องค์กรได้มีการวางแผนเพื่อแก้ไขอะไรบ้างหรือไม่คะ? ไม่อยากคอมเพลนแต่ในฐานะผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้องนั่งสายนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ กรุณารับเรื่องเพื่อนำไปปรับปรุงองค์กรของท่านและชี้แจงรายละเอียดคำถามข้างต้นที่กล่าวไว้ให้ทราบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ