รถเมล์สาย 516 จะชนคนข้ามถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 17.40 น. คนขับรถเมล์สาย 516 จอดรอผู้โดยสารหลังทางม้าลาย ซึ่งยังไม่ถึงบริเวณที่เป็นป้ายรถเมล์ มีผู้รอไฟสัญญาณคนข้ามจนเปลี่ยนเป็นสัญญาณสีเขียวข้ามถนน แต่รถเมล์คันดังกล่าวกลับจะขับรถชนคนข้ามถนนทั้งๆ ที่ยังเป็นไฟสัญญาณให้คนข้ามได้ด้วยท่าทางตั้งใจให้ผู้ข้ามตกใจ และเกือบถูกชน เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับพนักงานขับรถซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งต้องเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 516 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ