สาย47 ขับอันตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายทะเบียน 12-0735 รถธรรมดา ขึ้นจากโรงบาลจุฬาฯ ลงโรงบาลกลาง เวลาที่ขึ้น12:20 ขับรถปาดซ้ายขวา คนยืนบนรถล้มกันหมด ขับโดนประมาทไม่สนใจผู้โดยสาร

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 47 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ