ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย33 ถ้าไม่รับผู้โดยสารก็ไม่ต้องออกมาขับนิสัยแย่มาก โบกรถแล้วก็ไม่เข้าป้าย คนขับเป็นลุงแก่ๆ เวลา 09:58 วันที่7 กันยายน ขอให้เจริญๆนะคนขับรถเมล์!

เรียน ผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการสายที่ 33 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการส่งเรื่องถึงผู้ประกอบการให้อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ