สาย 67 ออกจากอู่พระราม3 ความถี่ในการวิ่งรถคือ??

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันจันทร์ที่ 27สค18 รอรถเมล์สาย 67 ใต้ทางด่วน ตั้งแต่ 7:50ถึง 9:11มีรถวิ่งกลับเข้ามาที่อู้พระราม3 รวม4คัน แต่ไม่มีอฝรถออกสักคันหมายความว่าอย่างไร ความถี่ในการออกรถวิ่งหลัง 9โมงคืออย่างไร แม้มีรถเข้าอู่แล้วทำไมคันแรกที่เข้าไป ไม่ออกมากสักที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 67 ที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ