สอบถามเส้นทาง จาก เดอะมอลล์ท่าพระ ไป เซ็นทรัลลาดพร้าว

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้สาย 68 ลงสนามหลวง ต่อสาย 59,305 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้สาย 68 ลงสนามหลวง ต่อสาย 59,305 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ