เพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากหลายสายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการ เช่น 141 82 และเพื่อให้พนักงานฯ สามารถรับ/ปฏิเสธ/แนะนำบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้นในบริบทอาเซียน จึงขอเสนอให้มีการอบรมพนักงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นครับ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ทาง ขสมก.รับทราบข้อมูลเเล้วจะได้นำเสนอทางผู้บริการให้มีการจัดอบรมพนักงานต่อไป สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่ใช้บริการ