รถเมล์สาย7 ห่วยแตกมากนะค่ะ โบกรถตรงป้ายรถเมล์ แต่ไม่จอดรับ ไม่ทราบว่าขับรถตามใจชอบหรอค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย7 ห่วยแตกมากนะค่ะ โบกรถตรงป้ายรถเมล์ แต่ไม่จอดรับ ไม่ทราบว่าขับรถตามใจชอบหรอค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย7 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ