รอรถ 68 ครีมแดง นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย 68 ครีม แดง นานมาก แค่นั่งรอจาก สามแยกไฟฉาย ไป แยกท่าพระ รอเป็นขั่วโมง ทุกวัน เบื่อมาก รถที่ผ่านคันอื่นก็ลงอุโมงค์ทำให้เลยบ้านต้องนั่งน้อนและข้ามสะพายลอยอีกที เสียค่ารถ 2 ต่อ พอจะมีวิธีแก้ไขให้มั้ยคะ เช่น คันอื่นๆบังคับว่าไม่ต้องลงอุโมงค์ได้มั้ย หรือเพิ่มจำนสนรถ 68 ครีมแดงได้มั่ยคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 68 ที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ