ร้องเรียนรถเมล์ สาย 145 ไม่รับผู้โดยสาร แถมไม่เข้าเลนส์ขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ตอนเวลาประมาณ 11 นาฬิกา ที่ป้ายรถเมล์ถนนเส้นหน้าคอนโดรีเจ้นศรีนครินทร์ตรงข้ามตึกมอเดริ์นฟอร์ม ก่อนถึงสี่แยกพัฒนาการ ซึ่งถนนมีรถติดมาก รถเมล์หลายคันชิดขวาไม่ยอมเข้าป้าย เนื่องจากรอรถจะไปทำงานนานมากประกอบกับรถติด จึงตัดสินใจเดินจากป้ายรอรถไปที่รถเมล์ซึ่งอยู่เลนส์ขวาสุดของถนน แต่คนขับที่เป็นผู้ชายไม่ยอมเปิดให้ขึ้นทั้งๆที่ ที่นงยังว่าง จึงได้เคาะประตูรถ ผู้โดยสารท่านอื่นเห็นเหตการณ์ก็ได้ช่วยพูดกับคนขับให้เปิดประตู แต่คนขับพูดว่านอกป้ายไม่รับ เลยไม่ได้ขึ้นรถคันดังกล่าว และต้องรอที่ป้ายเหมือนเดิม นอกจากรถเมล์จะทำผิดกฎแล้วหนำซ้ำยังไม่มีน้ำใจจริงๆ

เรียน ผู้ใข้บริการ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 145 เรียกพนักงานมาอบรมกำชับย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง รับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ